ACI Hrvatska
 

Besplatni webinar
i28 - simulacija kamatnog rizika

Utorak, 12.03.2019.

Od 13 do 13:45 četvrtak
Trajanje : 45 minuta

Daljnje informacije o i28 – simulaciji kamatnog rizika – možete pronaći ovdje.

Sadržaj ovog webinara i tipku za registraciju potražite u ovoj PDF datoteci.

Ako imate dodatnih pitanja, molimo slobodno kontaktirajte
gđu. Andrea Neumayer ili gđu. Helma Bendziula na +43 1 545 52 77

  

 

Edukacija